Leta i den här bloggen

söndag, januari 13, 2013

Centerpartiets historia

En klok kollega jag har skrev följande till mig.
"...den historiska tillbakablicken [i idéprogrammet] är förrädisk då den ger en känsla av att bondeförbundet bildades 1910 som frihetsgarant mot högern och vänstern. Vänstern var vid denna tid folkpartiet och sossarna. Det som bildades var ett bondekonservativt parti för militär upprustning (bondetåget1914) och mot kvinnlig rösträtt och mot avskaffandet av den 40-gradiga rösträttsskalan i kommunvalen (googla bondeförbundet valmanifest 1917) Det andra är när programmet säger att arbetarna grep (sic!) den politiska makten så genomfördes socialpolititiska reformer. Sossarna kom till makten med bondeförbundets stöd 1932/33 genom kohandel. Sossarna behöll makten under 1950-talet i koalition med G Hedlund. Det samma hände senare med stöd av Olof Johansson. Centern var det viktigaste stödpartiet för sossarna. Varför? Jo det gamla centern och bonderörelsen knäckte de privata slakterierna och mejerierna (och skogen osv). Det som blev kvar blev centraliserade bondeägda industrier. Regleringen av jordbruket/industrier gick hand i hand med regleringen av arbetsmarknaden. Googla Forskning och framsteg 3/2006 artikel om den svenska mjölkpropagandan.
Svårt att få ihop att det skulle finnas ett stöd i bondeförbundet/centerns historia för de liberala tankar som formuleras i idéprogrammet."


Min kloke kollega har rätt i det jag har kollat. Men hans utgångspunkt är att vilja beslå Centerpartiet med ett icke liberalt förflutet. Det är nog lätt att hitta inkonsekvenser med dagens partiers historia. Det är självklart viktigt att hålla koll på historieförfalskarna men jag uppfattar att det också går att finna stöd för idéprogramgruppens historieskrivning.

Centerpartiet grundades 1910 till följd av ett upprop för landsbygdsbefolkningens livsvillkor. Trots att en majoritet av landets befolkning utförde sitt arbete i relativ frihet på landsbygden var man avskuren från den politiska makten. Centerpartiet bildades som en reaktion på att såväl högern som vänstern främst intresserade sig för industrin och utvecklingen i städerna. Centerpartiet är en rörelse som präglas av en djup kritik mot centralisering och likriktning, och som ser att alla delar av samhället måste få chansen att utvecklas.
Ur denna misstro mot centralstyre och systemtänkande har tanken om decentralisering vuxit fram. Det är en tanke om ett samhälle som tar hänsyn till att människor är olika. Decentralisering handlar om att se till så att varje människa har så stort inflytande över sitt eget liv som möjligt, och att de politiska besluten ska fattas i en demokrati där makten finns så nära människor som möjligt. Centerpartiets kritik mot det ensidiga industrisamhället och dess miljöpåverkan ledde till den första miljömotionen i Sveriges riksdag. Centerpartiets rötter som bonderörelse har direkta kopplingar till ett djupt engagemang i frågor som rör miljö och entreprenörskap, men också i frågor som rör ekonomi och välfärd. Vi har bildats av människor som levt av naturen, därför vet vi att mänskligheten inte överlever utan att ta hänsyn till naturens villkor.Sammanfattningsvis tänker jag att det är därför är riskabelt att hänvisa till historiska rötter när man vill stöpa om ett program. För mig blir det viktigt att förhålla mig till de idéer som nu förs fram. En kärnmening som jag verkligen gillar i inledningen och som sammanfaller med min syn på individen i relation till kollektivet.
 
Samhället är en gemenskap där alla behövs. Människors ansvarskänsla måste ges utrymme. Ett starkt civilsamhälle är grunden för demokrati och välfärd. Grundläggande vård, omsorg och utbildning är en rättighet och ett gemensamt ansvar.
 
 

1 kommentar:

Anonym sa...

Thanks for shsring ƴour info. I гelly aƿpreciаte your evfortѕ annd I will Ьbe waіting forr your further рοst thank yyou once again.

Also visit my webpage; roulette system